Vissza

Elállási Nyilatkozatminta

Elállási nyilatkozatminta

 

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Név: Zsebi Baba Kids Kft Székhely: 6726 Szeged Fürj utca 18. szám

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:……………………………………………….

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:………………………………………………………….

 

A fogyasztó(k) neve:………………………………………………………………………………….

 

A fogyasztó(k) címe:………………………………………………………………………………….

 

 

 

Kelt:……………………………………… A fogyasztó(k) aláírása: ………………………………

 

 

2021. Február 14.